PSD NGHIÊN CỨU

Tuổi trẻ là tâm điểm phòng ngừa ma tuý
Tuổi trẻ là tâm điểm phòng ngừa ma tuý
Tuổi trẻ là nguồn nhân lực dồi dào, có sức khỏe để sẵn sàng làm việc, cống hiến, hy sinh cho đất nước. Một đất nước muốn phát triển cần năng động, nhịp bước với sự phát triển chung của thế giới.
Thể hiện đúng vai trò của tuyên truyền trong phòng, chống ma túy
Thể hiện đúng vai trò của tuyên truyền trong phòng, chống ma túy
Chỉ thị số 36/CT-TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy chỉ xác định: "Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, cảnh báo toàn xã hội, nhất là thanh thiếu niên về hiểm họa ma túy".
Làm thế nào để bắt kịp tiêu chuẩn quốc tế về dự phòng và điều trị nghiện?
Làm thế nào để bắt kịp tiêu chuẩn quốc tế về dự phòng và điều trị nghiện?
Dự phòng và điều trị nghiện mang tính chuyên nghiệp hiện vẫn là ưu tiên hàng đầu trong công tác phòng chống ma tuý của các nước trên thế giới.
Đổi mới phòng ngừa sử dụng trái phép chất ma túy: Cần đồng bộ, mạnh mẽ, thiết thực, hiệu quả
Đổi mới phòng ngừa sử dụng trái phép chất ma túy: Cần đồng bộ, mạnh mẽ, thiết thực, hiệu quả
Trong công tác phòng, chống ma túy (PCMT), vấn đề phòng ngừa sử dụng trái phép chất ma túy(SDMT) - một trong hai nội dung chủ chốt của lĩnh vực giảm cầu ma túy- luôn được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước suốt hơn 30 năm qua, thể hiện trong các Chỉ thị về PCMT của Bộ Chính trị, Luật PCMT (năm 2000, 2008, 2021), các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các kế hoạch PCMT của Bộ, ngành, địa phương.
Đảm bảo nguồn lực cho đổi mới công tác phòng ngừa sử dụng trái phép chất ma túy
Đảm bảo nguồn lực cho đổi mới công tác phòng ngừa sử dụng trái phép chất ma túy
“Đầu tư cho phòng chống ma túy là đầu tư cho sự phát triển bền vững của đất nước. Đó là quy định mới, là cơ sở quan trọng để đảm bảo nguồn lực tương xứng với yêu cầu nhiện vụ phòng chống ma túy (PCMT) của giai đoạn mới- nhiệm vụ hết sức khó khăn, phức tạp, lâu dài".
Giáo dục kỹ năng phòng ngừa ma túy cho học sinh là giải pháp cốt lõi ngăn chặn ma túy thâm nhập học đường
Giáo dục kỹ năng phòng ngừa ma túy cho học sinh là giải pháp cốt lõi ngăn chặn ma túy thâm nhập học đường
Việc phòng ngừa lạm dụng ma túy trong trường học ở nhiều quốc gia trên thế giới luôn được xem là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của những người làm công tác phòng, chống ma túy
Thời điểm chín muồi đổi mới toàn diện công tác phòng ngừa sử dụng ma túy.
Thời điểm chín muồi đổi mới toàn diện công tác phòng ngừa sử dụng ma túy.
Tình hình sử dụng ma túy trong thanh thiếu niên, học sinh tiếp tục gia tăng với những diễn biến phức tạp đòi hỏi công tác phòng ngừa sử dụng trái phép chất ma túy (SDTPMT) cần đổi mới toàn diện để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Phóng viên đã phỏng vấn ông Lương Lê Quang, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Ứng dụng phòng chống ma túy PSD (Viện PSD) xung quanh vấn đề này.  
Châu Âu với công tác phòng ngừa lạm dụng ma túy
Châu Âu với công tác phòng ngừa lạm dụng ma túy
Bài 2: Diễn đàn của Thanh niên, sử dụng công nghệ bưu chính, viễn thông trong phòng, chống lạm dụng ma túy.  Alexey Portnow, Biên tập viên y tế (Hồng Minh trích lược)    
Châu Âu với công tác phòng ngừa lạm dụng ma túy
Châu Âu với công tác phòng ngừa lạm dụng ma túy
Bài 1: Những thay đổi.  Alexey Portnow,  Biên tập viên y tế (Hồng Minh trích lược).