TƯ VẤN & TRỊ LIỆU

TÌM LỜI GIẢI CHO BÀI TOÁN: LÀM SAO ĐỂ ĐỂ NGƯỜI NGHIỆN BIẾT CÁCH TỰ GIÚP MÌNH?
TÌM LỜI GIẢI CHO BÀI TOÁN: LÀM SAO ĐỂ ĐỂ NGƯỜI NGHIỆN BIẾT CÁCH TỰ GIÚP MÌNH?
Một trong những yếu tố cơ bản để giúp những người cai nghiện phục hồi, chống tái nghiện bền vững là được hỗ trợ việc làm, tạo điều kiện thuận lợi giúp họ tái hòa nhập cộng đồng. Viện PSD với mục tiêu xây dựng mô hình phục hồi, điều trị nghiện khép kín (đặc biệt là trong giai đoạn đồng hành, hỗ trợ sau trị liệu tâm lý) đã và đang nỗ lực thiết lập mạng lưới doanh nghiệp xã hội tham gia để có thể hỗ trợ học viên được nhiều hơn, hiệu quả hơn.