PSD NGHIÊN CỨU

Quy trình hỗ trợ cai nghiện ma túy bằng ứng dụng liệu pháp tâm lý
Quy trình hỗ trợ cai nghiện ma túy bằng ứng dụng liệu pháp tâm lý
Xóa bỏ sự lệ thuộc vào ma túy bằng phương pháp trị liệu tâm lý được Viện Nghiên cứu tâm lý người sử dụng ma túy (PSD) sáng lập nhằm giúp người sử dụng ma túy loại bỏ ham muốn sử dụng ma túy, thay đổi thói quen sử dụng ma túy sang những dạng hành vi lành mạnh mới - hành vi KHÔNG sử dụng ma túy - được củng cố thường xuyên, mang tính bền vững.
Tâm lý người nghiện ma túy trong giai đoạn cắt cơn
Tâm lý người nghiện ma túy trong giai đoạn cắt cơn
...Bên cạnh việc nắm rõ được phương pháp cắt cơn cho họ, những người làm trong công tác này cũng cần có hiểu biết nhất định về tâm lý của người nghiện trong giai đoạn này để giúp đỡ người nghiện cai nghiện một cách hiệu quả và thành công nhất.
TÂM LÝ NGƯỜI ĐANG SỬ DỤNG MA TÚY
TÂM LÝ NGƯỜI ĐANG SỬ DỤNG MA TÚY
Tâm lý người sử dụng ma túy là vấn đề quan trọng và xuyên suốt trong quá trình nghiên cứu, tư vấn và điều trị cho người nghiện ma túy. Người sử đang sử dụng ma túy, người đang trong giai đoạn cắt cơn, người sau giai đoạn cắt cơn tâm lý không giống nhau, có nhiều thay đổi, có nhiều rối loạn đặc trưng điển hình ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất và sức khỏe tâm thần. 
YẾU TỐ NGÔN NGỮ TÌNH CẢM TRONG PHƯƠNG PHÁP CHỐNG TÁI NGHIỆN (TIẾP THEO)
YẾU TỐ NGÔN NGỮ TÌNH CẢM TRONG PHƯƠNG PHÁP CHỐNG TÁI NGHIỆN (TIẾP THEO)
Kết quả là cảm giác thoải mái đạt được nhờ sử dụng ma túy về bản chất là nỗ lực tạm thời làm giảm xâm chiếm của hiện thực xung quanh, trở thành một dạng hành vi của người nghiện.
YẾU TỐ NGÔN NGỮ TÌNH CẢM TRONG PHƯƠNG PHÁP CHỐNG TÁI NGHIỆN “XÓA BỎ SỰ LỆ THUỘC VÀO MA TÚY BẰNG NGÔN NGỮ TÌNH CẢM”
YẾU TỐ NGÔN NGỮ TÌNH CẢM TRONG PHƯƠNG PHÁP CHỐNG TÁI NGHIỆN “XÓA BỎ SỰ LỆ THUỘC VÀO MA TÚY BẰNG NGÔN NGỮ TÌNH CẢM”
Ngôn ngữ có vai trò quan trọng trong toàn bộ hoạt động của con người. Nhờ có sự tham gia của ngôn ngữ vào việc tổ chức, điều chỉnh các hoạt động tâm lí mà tâm lí của con người khác hẳn về chất so với tâm lí của loài vật.
PSD VÀ PHƯƠNG PHÁP CHỐNG TÁI NGHIỆN MA TÚY: YẾU TỐ THỰC TIỄN CỦA PHƯƠNG PHÁP
PSD VÀ PHƯƠNG PHÁP CHỐNG TÁI NGHIỆN MA TÚY: YẾU TỐ THỰC TIỄN CỦA PHƯƠNG PHÁP
Kinh nghiệm cai nghiện của bản thân ông cho thấy việc chơi cùng những người bạn nghiện là một tình huống nguy cơ rất cao đối với những người cai nghiện. Lí do là vì tiếp xúc với những người bạn nghiện khiến cho các ký ức về ma túy được duy trì, đó là chưa kể người cai nghiện dễ bị bạn bè rủ rê tiếp tục sử dụng.
PSD VÀ PHƯƠNG PHÁP CHỐNG TÁI NGHIỆN: CƠ SỞ HÌNH THÀNH PHƯƠNG PHÁP
PSD VÀ PHƯƠNG PHÁP CHỐNG TÁI NGHIỆN: CƠ SỞ HÌNH THÀNH PHƯƠNG PHÁP
Hoạt động chống tái nghiện chỉ có thể thành công vững chắc khi người nghiện tự xác định được hoặc được hỗ trợ để tìm ra động cơ tái sử dụng ma túy của họ. Tức là trả lời cho các câu hỏi xoay quanh vấn đề: Loại căng thẳng cảm xúc nào, loại kích thích nào trong trí nhớ đóng vai trò là yếu tố quan trọng nhất kích hoạt ham muốn sử dụng lại ma túy?
PSD VÀ PHƯƠNG PHÁP CHỐNG TÁI NGHIỆN MA TÚY: CƠ SỞ HÌNH THÀNH PHƯƠNG PHÁP (TIẾP THEO)
PSD VÀ PHƯƠNG PHÁP CHỐNG TÁI NGHIỆN MA TÚY: CƠ SỞ HÌNH THÀNH PHƯƠNG PHÁP (TIẾP THEO)
Qua nghiên cứu, PSD thấy rằng giữa nhu cầu giải tỏa căng thẳng tâm lý và hành vi sử dụng lại ma túy ở những người nghiện có mối liên hệ với nhau.
PSD VÀ PHƯƠNG PHÁP CHỐNG TÁI NGHIỆN MA TÚY: CƠ SỞ HÌNH THÀNH PHƯƠNG PHÁP (TIẾP THEO)
PSD VÀ PHƯƠNG PHÁP CHỐNG TÁI NGHIỆN MA TÚY: CƠ SỞ HÌNH THÀNH PHƯƠNG PHÁP (TIẾP THEO)
Động cơ dẫn tới tình trạng tái nghiện chính là sự căng thẳng tâm lý và nhu cầu giải tỏa căng thẳng đó. Đây cũng chính là biểu hiện của sự lệ thuộc tâm lý ở người nghiện ma túy.