CÂU CHUYỆN THÀNH CÔNG

Vị doanh nhân ăn 5 gói mì trong cơn đói lịch sử
Vị doanh nhân ăn 5 gói mì trong cơn đói lịch sử
Để có tiền mua thuốc, khi cơn vật lên, người nghiện sẵn sàng làm bất cứ việc gì. Với tôi, trộm cắp, cướp giật, “luộc đồ”, kể cả… vận chuyển vũ khí thuê cũng làm ngay! - Lê Trung Tuấn nói về “kỹ nghệ” xoáy tiền của "con nghiện".